Bli vittnesstöd

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som ska bistå parter, anhöriga och allmänheten med mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegången. Genom kontakt med ett vittnesstöd ökar förutsättningarna för brottsoffret och vittnen att känna den trygghet som behövs för att de ska kunna lämna en uttömmande berättelse inför domstolen. Detta stärker inte bara brottsoffrens och vittnens känsla av kontroll över situationen, utan ger också domstolen ett bättre underlag för sitt dömande. Detta bidrar i sin tur till en ökad rättssäkerhet för alla inblandade parter.


Vittnesstöden i Uppsala är en ideell organisation som utgörs av engagerade juriststudenter som brinner för att erbjuda stöd och trygghet till dem som behöver det i samband med rättsprocesser. Genom samtal och aktiv närvaro vid Uppsala tingsrätt strävar vi efter att skapa en bekväm och trygg miljö för brottsoffer och vittnen, särskilt när de befinner sig i en främmande och för dem ofta skrämmande situation.

Vem kan bli vittnesstöd?

1.


För att bli vittnesstöd i Uppsala krävs det att du

studerar på juristprogrammet vid Uppsala universitet

och

har läst, läser, eller kommer att läsa termin 4 till vårterminen.          

2.


För att bli vittnesstöd i Uppsala krävs det att du

genomför och blir godkänd under vittnesstödsutbildningen. Det är först efter utbildningen som du kan bli medlem i föreningen.


3.


Som medlem i föreningen och därmed i rollen som  vittnesstöd krävs det att du arbetar på domstolen minst en gång per månad. Dessutom måste du närvara på en vidareutbildning per termin.

Ansökan 

Vittnesstöden i Uppsala rekryterar nya vittnesstöd en gång per år. Ansökan har tyvärr redan stängt för i år men du är välkommen att skicka in din ansökan under nästa rekryteringsperiod. Ansökan brukar öppna i slutet av oktober/november och stänger i januari.


"Att arbeta som vittnesstöd är för mig mer än bara en möjlighet att arbeta på domstolen. Det är en chans att arbeta nära människor, att erbjuda dem den hjälp och trygghet de behöver och att göra en verklig skillnad i deras liv. För mig handlar det om att vara där för någon i deras mest sårbara stunder, att lyssna, trösta och vägleda."


Vittnesstöd Rasmus

unsplash