Styrelsen

styrelsen
Ebba
Alva
Hampus
Tannaz
Alma
Faris
Linnea
Naomi
iris

Styrelsen fungerar som vittnesstödens grundpelare. I arbetet ingår att verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten. Styrelsen verkställer beslut fattade av årsmöte, extra årsmöte och föreningsmöten. Dessutom handhar och ansvarar styrelsen för föreningens medel.


En annan viktig del av arbetet är att se till att föreningens medlemmar anser att arbetet på tingsrätten känns tryggt och att se till att de kan utvecklas som vittnesstöd. Därför ordnar styrelsen vidareutbildningar där föreläsare kommer och berättar om områden som är förknippade med arbetet som vittnesstöd.

 

Om oss

 

Vittnesstöden i Uppsala är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Sedan 2008 drivs den enbart av juriststudenter som går på termin 4 eller uppåt.

 

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som ska bistå parter, anhöriga och allmänheten med mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegången. Genom kontakt med ett vittnesstöd ökar förutsättningarna för brottsoffret och vittnen att känna den trygghet som behövs för att de ska kunna lämna en uttömmande berättelse inför domstolen. Detta stärker i sin tur brottsoffrens och vittnens känsla av kontroll över situationen och samtidigt får domstolen ett bättre underlag för sitt dömande, vilket bidrar till en ökad rättssäkerhet.

 

Vår målsättning är att det ska finnas vittnesstöd på tingsrätten och att genom samtal få brottsoffer och vittnen att känna sig mer bekväma och trygga i en ovan miljö. Detta försöker vi uppnå genom att hålla oss väl synliga på tingsrätten men också genom att aktivt ta kontakt med domstolens besökare. Vi verkar också för att få tingsrätten att informera vittnen om vår existens redan i kallelsen så att dessa kan kontakta oss i förväg via mail eller telefon.

unsplash