Att vittna

För många människor innebär kallelsen till huvudförhandlingen den första kontakten med domstolsväsendet. Situationen präglas ofta av oro och många känner inte till hur en rättegång går till rent praktiskt. Sådana gånger är det viktigt att ha någon att vända sig till med frågor och funderingar.


Vittnesstöden är ideellt verksamma personer som finns på plats vid tingsrätten för att bistå med medmänskligt stöd och praktisk information i samband med besöket på domstolen.


Vittnesstöden håller till i tingsrättens lokaler, en trappa upp. De bär en namnbricka med föreningens logga. Det finns flera väntutrymmen på tingsrätten och det finns även möjlighet att vänta i ett avskilt rum.


Behöver du stöd eller infomation inför en rättegång?

Kontakta samordnaren

Vittnesplikt

I Sverige har vi allmän vittnesplikt, vilket innebär att om du blir kallad till att vittna i en rättegång så måste du delta. Endast i vissa undantagsfall kan man slippa att vittna, exempelvis om du är nära släkt med den åtalade. Om du har blivit kallad till att vittna, men inte dyker upp, så kan du få flera konsekvenser. Du kan bland annat bli tvungen att betala en straffavgift eller riskera att bli hämtad av polis. 


När du väl ska vittna så kommer du att få avlägga en vittnesed, vilket innebär att du lovar att säga sanningen. Om du skulle tala osanning så kan du bli åtalad för mened, ett brott som kan ge fängelsestraff.


Att vittna är otroligt viktigt även om det kan vara läskigt ibland. Vittnens utsagor kan spela stor roll i bevisningen mot en åtalad, i vissa fall är det den enda starka bevisningen som åklagaren har. Det är därför viktigt att berätta allt och inte ljuga eller undanhålla.

Extra stöd 

Vittnesstöden finns på plats på tingsrätten och vi nås via vår mail och telefonnummer vid frågor.

Ibland kan man behöva extra stöd utanför tingsrätten, och då finns det flera organisationer till hjälp.

Brottsofferjouren

Tel: 116 006

Medmänskligt och praktiskt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig.

RFSL

Tel: 020-34 13 16

Medmänskligt och praktiskt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig.

Uppsala kvinnojour

Tel: 018-10 10 49

Stöd och skydd till dig som utsatts för olika former av våld.

Kvinnofridslinjen

Tel: 020-50 50 50

Stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

(öppet dygnet runt) 

Uppsala mansjour

Tel: 018 - 50 50 33

För män i kriser. Stödsamtal via telefon eller personligt möte efter överenskommelse.

Terrafem

Tel: 020 – 52 10 10

Terrafem erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk.

unsplash