Vittnesstöden 

Uppsala

Foto: Elisabeth Ohlson

"Som part har man oftast juridiskt ombud vid sin sida och lotsas genom processen av sitt ombud men vittnen och anhöriga står ensamma i en ofta helt okänd och ibland skrämmande process. Vittnesstödets roll är då enormt viktig för att skapa lugn och trygghet. Genom vittnesstödet får vittnen och anhöriga relevant information om processen och vad som kan förväntas inne i rättssalen och till det kommer att vittnesstödet kan sitta med inne i rättssalen som trygghet och i syfte att dämpa den oro som många känner inför en främmande domstolsprocess."

Advokat

Rebecca Lagh

En dag på domstolen som vittnesstöd

unsplash