Ytterligare stöd

Organisationer samt stödtelefonnummer


Vittnesstöden hjälper gärna till kring själva rättegången, men ibland kan det finnas ett behov av att prata med någon vid andra tillfällen.


OBS! för allmänna frågor se Rättegångsskolan eller läs mer på Brottsoffermyndighetens hemsida.


Stödtelefoner


Prova att ringa, om ingen svarar, se respektive hemsida för öppettider.


BOJ: Brottsofferjourens stödtelefon:

Tel: 116 006 

www.boj.se


Kvinnofridslinjen:

Tel: 020-50 50 50

www.kvinnofridslinjen.se

OBS! SAMTALET SYNS INTE PÅ TELEFONRÄKNINGEN, ÖPPET DYGNET RUNT!


RFSL: för HBT-personer som utsatts för kränkningar, våld, hot och trakasserier.

Tel: 020-34 13 16

www.rfsl.se


Terrafem: för kvinnor och flickor med utländsk härkomst:

Tel: 020-52 10 10

www.terrafem.org


Jourhavande medmänniska: en allmän stödlinje:

Tel: 08-702 16 80

www.jourhavande-medmanniska.com


Mansjouren Uppsala: jour för män i problem- och krissituationer:

Tel: 018 - 50 50 33

www.uppsalamansjour.se


Juridiska Jourer


Uppsala juristjour:

Tel: 018 –60 00 66

www.juristjourenuppsala.se


Advokatsamfundets jour: samtala med en advokat kostnadsfritt i 15 min. Bedrivs ej via telefon, se istället hemsidan för var konsultation äger rum.

www.advokatsamfundet.se

Mydigheter och liknande


Brottsoffermyndigheten – myndighet med ansvar för frågor som rör brottsoffer.


Sveriges domstolar – samlingsplats för alla domstolar, rättshjälpsmyndigheten och domstolsverket.


Polisen – myndighet med ansvar för allmän ordning och säkerhet.


Nationellt centrum för kvinnofrid – kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet.


Åklagarmyndigheten – myndighet som ansvarar för förundersökning och åtal.


Uppsala kommun –särskilt stöd för unga brottsoffer.


Tryggare Uppsala län - samlingsplats för information som rör Uppsala län.Frivilligorganisationer


BOJ – Brottsofferjouren – ideell verksamhet med fokus på brottsoffer.


Nätverket Terrafem – nätverk för kvinnor och flickor av utländsk härkomst som utsatts för våld och kränkningar.


RFSL: riksförbundet för på homo-, bi- och transpersoners rättigheter.


Juristjouren i Uppsala – gratis juridisk jour som bedrivs av jurdikstudenter.


Kvinnojouren Uppsala – jour i Uppsala för utsatta kvinnor.


Mansjouren Uppsala – jour för män i problem- och krissituationer.Andra organisationer


Advokatsamfundet – organisation för landets advokater.