Om Oss

Om Vittnesstöden Uppsala

Vittnesstöden i Uppsala blev en ideell förening hösten 2008. Innan dess var vi en verksamhet organiserad direkt under Brottsoffermyndigheten. Vi bedriver vittnesstödverksamhet vid Uppsala tingsrätt. Alla vittnesstöd är studerande på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Rekryteringen av nya vittnesstöd sker varje år bland intresserade studenter som läser termin 4 på juristprogrammet. Detta för att de skall ha så goda kunskaper som möjligt om den svenska straff- och processrätten så att de kan erbjuda brottsoffer och vittnen såväl medmänskligt stöd som goda och pedagogiskt utformade svar på juridiska frågor.

 

Vår målsättning är att finnas representerade på tingsrätten och att genom samtal få brottsoffer och vittnen att känna sig mer bekväma och trygga i en ovan miljö. Detta försöker vi uppnå genom att hålla oss väl synliga på tingsrätten men också genom att aktivt ta kontakt med domstolens besökare. Vi verkar också för att få tingsrätten att informera vittnen om vår existens redan i kallelsen så att dessa kan kontakta oss i förväg via mail eller telefon.

Vill du bli vittnesstöd?

 

Du som studerar på juristprogrammet vid Uppsala universitet och har läst, läser eller kommer att läsa termin 4 under vårterminen 2018 är varmt välkommen att skicka din ansökan till info@vittnesstodenuppsala.se

 

För information om vad din ansökan ska innehålla se facebookeventet Vittnesstöden Uppsala: Rekrytering 2018

Kontakta oss

 
 
 

Kontakt

Tel: 070-994 32 53