Hem

För många människor innebär kallelsen till huvudförhandlingen den första kontakten med domstolsväsendet. Situationen präglas ofta av oro och många känner inte till hur en rättegång går till rent praktiskt.

 

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som ska bistå parter, anhöriga och allmänheten med mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegången. Genom kontakt med ett vittnesstöd ökar förutsättningarna för brottsoffret och vittnen att känna den trygghet som behövs för att de ska kunna lämna en uttömmande berättelse inför domstolen. Detta stärker i sin tur brottsoffrens och vittnenas känsla av kontroll över situation och samtidigt får domstolen ett bättre underlag för sitt dömande, vilket bidrar till en ökad rättssäkerhet.

 

 

Vi vill särskilt framhålla att vittnesstöden i Uppsala hjälper alla som vill ha hjälp och stöd i samband med rättegång vid Uppsala tingsrätt.

 

Vittnesstöden bär en namnbricka med texten ”Vittnesstöd” och finns på plats i tingsrättens lokaler, en trappa upp. Alla vittnesstöd har skrivit på ett tystnadslöfte.

 

Det finns flera väntutrymmen på tingsrätten och det finns även möjlighet att vänta i ett avskilt rum.

Om du behöver stöd eller information inför rättegången kontakta samordnaren:

info@vittnesstodenuppsala.se

Tel: 070-994 32 53

 

 

Kontakt

Tel: 070-994 32 53

©Vittnesstödenuppsala